Java.Web - Cookies 随笔

 • 1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  // 创建cookie(name, value)
  Cookie cookie = new Cookie("username","admin");
  // 设置cookie生命周期(如果没有设置,则关闭浏览器cookie消失)
  cookie.setMaxAge(3200);
  // 把cookie信息回写个浏览器
  response.addCookie(cookie);

  // 读取cookie
  // 获取所有cookie
  Cookie cookies[] = new request.getCookies();
  // 筛选
  for(int i = 0; i < cookies.length; i++){
  Cookie cookie = cookies[i];
  }
 • Cookie存放中文,把中文转成base64码

  1
  2
  3
  4
  String username = java.net.URLEncoder.encode("刘云龙","UTF-8");
  Cookie cookie = new Cookie("username",username);
  cookie.setMaxAge(3200);
  response.addCookie(cookie);
 • Cookie读取中文,把base64码转成中文

  1
  String username = java.net.URLDecoder.decode(cookie.getValue(),"UTF-8");

1.如果cookie重名了,会被替换
2.cookie是明文存放,得加密存放

Cookie案例:提示用户上次登录时间

Gavin Liu wechat
欢迎您扫一扫上面的二维码,订阅我的微信公众号!